Koşulsuz Garanti hangi ürünleri kapsıyor ?

Koşulsuz Garantiden nasıl faydalanabilirsiniz?

Ürünün seri numarası nedir ve nerededir?

Koşulsuz Garantinin süresi nedir?

Koşulsuz Garanti ne zaman geçersiz olur?